Friday, January 14, 2011

Wat is een doula

Een bevalling, zeker bij een eerste kind, is een belangrijke zo niet de belangrijkste ervaring in een vrouwenleven. Veel vrouwen hebben behoefte aan meer persoonlijke betrokkenheid tijdens de baring, omdat zij bang zijn en zich onzeker voelen over het proces waar zij zich in bevinden. Continu├»teit in aandacht en ondersteunende verzorging tijdens het baringsproces geeft rust, ontspanning en vertrouwen. Aanvullende technieken als massage, ademhalingsbegeleiding en houdingsadviezen zijn hierbij ook uitermate geschikt. Deze emotionele en fysieke begeleiding kan worden gegeven door een bevallingscoach of te wel een ‘Doula’. Doula is een Oudgrieks woord en betekent ‘vrouw dienende’. Een Doula gaat uit van de behoeften die een barende vrouw heeft en begeleidt haar in het bevallingsproces.

Historie

In elke cultuur door de eeuwen heen zijn vrouwen omringd door moeders en vriendinnen om haar te adviseren en bij te staan gedurende de bevalling. Antieke afbeeldingen van een bevalling laten meestal twee andere vrouwen aanwezig zien. Een van die vrouwen is de verloskundige, verantwoordelijk voor de veilige passage van de baby, en de andere vrouw zit of staat achter de barende houdt haar vast en moedigt haar aan. Deze vrouw brengt rust en orde in de chaos en geeft de nodige emotionele en lichamelijke ondersteuning.

De geboorte van elke baby heeft een langblijvend effect op de fysieke en mentale gezondheid van moeder, kind en de familie. In de twintigste eeuw hebben we grote vooruitgang geboekt in de lichamelijke veiligheid van moeder en kind. Nu is het de tijd om meer aandacht te geven aan de psychosociale gevolgen die de geboorte van een kind met zich mee brengt. De moderne Doula is de centrale figuur tussen de zorgverleners die de bevalling bewaken en partner met familieleden. Zij is de centrale figuur tussen allen in en houdt het overzicht op de behoeften van de vrouw en haar naasten en geeft informatie over de gang van zaken tijdens de bevalling. Haar cruciale rol is emotionele aanmoediging en het zorgen voor zo groot mogelijk comfort. Een Doula stelt geen diagnose, geeft geen medisch advies, verricht geen medische handelingen en neemt geen beslissingen voor de pati├źnt.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen minder stress ervaren met een Doula aan hun zijde, resulterend in verbeterde obstetrische uitkomsten (Tijdschrift voor verloskundigen, januari,2009) Nederlandse verloskundigen over de doula.

  • 25% kortere duur van de bevalling
  • 60% minder verzoeken om een epiduraal
  • 40 % minder bijstimulatie
  • 40% minder tangverlossing
  • 50 % minder keizersneden

No comments:

Post a Comment