Saturday, November 20, 2010

Doula Catharina

De prijs van een doula is redelijk te noemen 35,- per uur bruto. Een doula komt bij je thuis een intake gesprek hebben waarbij zij samen met je partner (als je die hebt) jouw wensen en behoeften doorneemt. De doula zal inventariseren wat je al weet van bevallen en je daar eventueel op informeren. We kijken wat de aterme datum is ( de dag waarop je bent uigerekend ) en dan ben ik on-call 14 dagen daarvoor en 14 dagen erna.

We hebben eerst een intake gesprek welke gratis is om te voelen of het klikt tussen ons beiden, daarna kom ik als we samen verder gaan bij je thuis om te inventariseren wat je ervaringen zijn en wat we middels een geboorteplan kunnen verbeteren. Bij de bevalling ben ik aanwezig van begin tot het einde. Daarna kom ik nog 1 a 2 keer bij je op bezoek om samen de bevalling te evalueren. Reiskosten buiten Amsterdam worden apart berekend. Ook kan ik mij voorstellen dat je misschien behoefte hebt aan massages, deze worden apart aangevraagd. Hieronder een aantal mogelijkheden om onkosten vergoed te krijgen:
  1. werkgevers zijn soms bereid om een financiele bijdrage te leveren aan begeleiding die bijdraagt aan herstel, werkhervatting of voorkoming van verzuim. Als begeleidng van een doula hier voor jou aan bijdraagt kun je dit bespreekbaar maken met je werkgever.
  2. via de arbo dienst voor het bedrijf waar je voor werkt kun je in het kader van preventie ook aanspraak maken op de vergoeding van de kosten van een doula. Hiervoor kun je contact opnemen met de bedrijfsarts.
  3. als je werkzoekend bent en minimaal 6 maanden een ww uitkering ontvangt kun je bij het UWv informeren naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Goede begeleiding tijdens de bevalling kan hier in bijdragen.
  4. misschien ontvang je een persoongebonden budget (PGB) wat je kunt aanspreken in overleg met je werkgever.
  5. bijzonder bijstand. In bijzondere situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen. dit kan bijvoorbeeld als je een inkomen hebt op bijstandsniveau. voor meer informatie kijk op: www.rechtopbijzonderebijstand.nl
  6. als zzper zijn de kosten voor coaching aftrekbaar.
Je kunt mij tussen door altijd mailen en bellen als je daar behoefte aan hebt. De prijzen wordt gehanteerd vanuit de NBvD ( Nederlandse vereniging van doulas). Mocht je daar niet mee uit de voeten kunnen laat je niet weerhouden we kunnen altijd samen bespreken wat andere opties zijn want in principe vind ik dat elke vrouw recht heeft op een doula.
Verder heb je de optie om bij andere vrouwen te informeren hoe zij de doula hebben ervaren, en je kunt op de blog een aantal bevallingsverhalen met mij als doula lezen. Ik werk veel in het AMC waar ik regelmatig als doula ingezet wordt. Als je wilt mailen doe dan altijd onder subject: doulasupport.


No comments:

Post a Comment