Sunday, March 11, 2012

agressietraining

Vormen van Agresssie? different expressions of anger and how to manage it

 • Frustratieagressie/Frustration anger
 • Instrumentele agressie/ Instrumentale anger
 • Impulsieve agressie/Impulsive anger
We can all identify wilt certain angers, we all experienced some kind of them. Because we are on the site of birthright it is for pregnant woman very important we are sensitive to her needs during labour. If she want something we should listen to her and to her partner.
I remember a friend of mine in labour who was repeatedly being asked by her midwife to let her do a vaginal toucher, my friend being a dancer, and in touch with her body did not like the exam and asked her repeatedly not to touch her!! Till the midwife came to close and would not hear my friend her NO, then with sheer frustration my friend kicked her and the midwife broke her arm. So one needs to know when to stop and how to proceed.....

Instrumental anger is usely being used as a tool to belittle or to intimidate, can be soft without screams or fist, yet just as powerful, myself has used this case, a colleague wanted me to do something for her and used my name in a belittling tone, therefore made me feel inferior, also a form of aggression often used.

And then of course we have the impulsive anger, just to look at someone and see the boiler getting hotter is enough to take a step back, because before you know it you have the punch.

All this angers can also be felt with partners of pregnant woman, they see there wife suffer, they see unexplained proceeding and can go over the edge. If a child dies during labour it can all explode and there fore one needs to know anger management for it is more then just fist that can hurt you.Friday, February 18, 2011

Do You Doula?

Friday, January 14, 2011

Wat is een doula

Een bevalling, zeker bij een eerste kind, is een belangrijke zo niet de belangrijkste ervaring in een vrouwenleven. Veel vrouwen hebben behoefte aan meer persoonlijke betrokkenheid tijdens de baring, omdat zij bang zijn en zich onzeker voelen over het proces waar zij zich in bevinden. Continuïteit in aandacht en ondersteunende verzorging tijdens het baringsproces geeft rust, ontspanning en vertrouwen. Aanvullende technieken als massage, ademhalingsbegeleiding en houdingsadviezen zijn hierbij ook uitermate geschikt. Deze emotionele en fysieke begeleiding kan worden gegeven door een bevallingscoach of te wel een ‘Doula’. Doula is een Oudgrieks woord en betekent ‘vrouw dienende’. Een Doula gaat uit van de behoeften die een barende vrouw heeft en begeleidt haar in het bevallingsproces.

Historie

In elke cultuur door de eeuwen heen zijn vrouwen omringd door moeders en vriendinnen om haar te adviseren en bij te staan gedurende de bevalling. Antieke afbeeldingen van een bevalling laten meestal twee andere vrouwen aanwezig zien. Een van die vrouwen is de verloskundige, verantwoordelijk voor de veilige passage van de baby, en de andere vrouw zit of staat achter de barende houdt haar vast en moedigt haar aan. Deze vrouw brengt rust en orde in de chaos en geeft de nodige emotionele en lichamelijke ondersteuning.

De geboorte van elke baby heeft een langblijvend effect op de fysieke en mentale gezondheid van moeder, kind en de familie. In de twintigste eeuw hebben we grote vooruitgang geboekt in de lichamelijke veiligheid van moeder en kind. Nu is het de tijd om meer aandacht te geven aan de psychosociale gevolgen die de geboorte van een kind met zich mee brengt. De moderne Doula is de centrale figuur tussen de zorgverleners die de bevalling bewaken en partner met familieleden. Zij is de centrale figuur tussen allen in en houdt het overzicht op de behoeften van de vrouw en haar naasten en geeft informatie over de gang van zaken tijdens de bevalling. Haar cruciale rol is emotionele aanmoediging en het zorgen voor zo groot mogelijk comfort. Een Doula stelt geen diagnose, geeft geen medisch advies, verricht geen medische handelingen en neemt geen beslissingen voor de patiënt.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen minder stress ervaren met een Doula aan hun zijde, resulterend in verbeterde obstetrische uitkomsten (Tijdschrift voor verloskundigen, januari,2009) Nederlandse verloskundigen over de doula.

 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een epiduraal
 • 40 % minder bijstimulatie
 • 40% minder tangverlossing
 • 50 % minder keizersneden

bevallingsverhalen

Hoe ik Catharina heb mogen ervaren tijdens mijn zwangerschap


Op Zaterdag 21 augustus 2010, heb ik Catharina ontmoet. Op deze dag is zij langs gekomen bij mij en hebben wij kennis gemaakt. Wij hebben het gehad over haar afkomst en hoe zij terecht is gekomen als doula bij het AMC. Ik heb haar in het kort verteld wie ik ben en waar ik vandaan kom. Na een korte introductie van onszelf heeft zij mij verteld wat de verwachtingen zijn van haar als begeleidster.


Catharina heeft mij alles uitgelegd over de zwangerschap. Zij heeft ook gevraagd wat voor hulp ik precies verwacht van haar en hoe zij daarin tegemoet kan komen.


In de eerste week van haar bezoek hebben wij het voornamelijk gehad over wat zwanger zijn precies inhoudt, wat voor ongemakken erbij komen kijken en hoe ik hier het beste mee om kan gaan. Zij heeft mij een aantal tips mee gegeven voor mijn bevalling. Zo heeft ze me uitgelegd dat ik bepaalde bewegingen kan verrichten die mijn bevalling gemakkelijker kunnen maken. Tevens heeft zij mij een aantal keer gemasseerd.


De tweede keer dat Catharina bij mij langs is geweest heeft ze mij een aantal DVD gegeven over bevallingen. Deze hebben wij samen bekeken en daarbij heeft zij mij het een en ander uitgelegd. Ze geeft mij ook gevraagd wat ik vond van deze DVD. Ik was blij dat ze mij hierop heeft voorbereid. Zo heeft ze ook al mijn vragen kunnen beantwoorden. In het begin was ik een beetje bang voor de bevalling en na het gesprek voelde ik me toch een beetje gerustgesteld.


De derde en laatste afspraak was op 30 oktober 2010. Om 11.00 uur s'ochtends is zij bij mij langs geweest met een aantal spullen voor de baby als voorbereiding op mijn bevalling. Samen met haar en mijn huisgenote hebben wij het hele huis schoon gemaakt en de achtertuin opgeruimd. Ik was blij met deze extra steun en hulp. Het was ook een afsluiting voor onze bijeenkomst en ik heb speciaal wat lekker bereid en we hebben met z'n alle nog na gepraat over de afgelopen ontmoetingen wat ik hier van vond. Ik was erg positief vooral om het feit dat ik met een ervaren persoon ik n gesprek ben gegaan over wat zwanger zijn precies inhoudt en hoe ik daar mee om moet gaan. Ook was ik voorbereid op mijn bevalling omdat ik hier een aantal DVD's van heb gezien. Het opgeruimde huis en achtertuin heeft mij genoeg tijd gegeven om te focussen op andere zaken.


Ik was erg blij en verrast toen Catharina mij tijdens de bevalling kwam opzoeken. Zij heeft mij gemasseerd om de pijn te verlichten en mij gesteund in deze moeilijke tijd.


Ik wil Catharina bedanken voor al haar hulp, steun en advies bedanken. Zonder haar zou het mij niet zo makkelijk zij af gegaan.


Catharina, ik zal jou eeuwig dankbaar zijn en hoop dat je dit blijft doen zodat andere nog van jou kunnen genieten.Veel liefst,


Geneme


Saturday, November 20, 2010

Doula Catharina

De prijs van een doula is redelijk te noemen 35,- per uur bruto. Een doula komt bij je thuis een intake gesprek hebben waarbij zij samen met je partner (als je die hebt) jouw wensen en behoeften doorneemt. De doula zal inventariseren wat je al weet van bevallen en je daar eventueel op informeren. We kijken wat de aterme datum is ( de dag waarop je bent uigerekend ) en dan ben ik on-call 14 dagen daarvoor en 14 dagen erna.

We hebben eerst een intake gesprek welke gratis is om te voelen of het klikt tussen ons beiden, daarna kom ik als we samen verder gaan bij je thuis om te inventariseren wat je ervaringen zijn en wat we middels een geboorteplan kunnen verbeteren. Bij de bevalling ben ik aanwezig van begin tot het einde. Daarna kom ik nog 1 a 2 keer bij je op bezoek om samen de bevalling te evalueren. Reiskosten buiten Amsterdam worden apart berekend. Ook kan ik mij voorstellen dat je misschien behoefte hebt aan massages, deze worden apart aangevraagd. Hieronder een aantal mogelijkheden om onkosten vergoed te krijgen:
 1. werkgevers zijn soms bereid om een financiele bijdrage te leveren aan begeleiding die bijdraagt aan herstel, werkhervatting of voorkoming van verzuim. Als begeleidng van een doula hier voor jou aan bijdraagt kun je dit bespreekbaar maken met je werkgever.
 2. via de arbo dienst voor het bedrijf waar je voor werkt kun je in het kader van preventie ook aanspraak maken op de vergoeding van de kosten van een doula. Hiervoor kun je contact opnemen met de bedrijfsarts.
 3. als je werkzoekend bent en minimaal 6 maanden een ww uitkering ontvangt kun je bij het UWv informeren naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Goede begeleiding tijdens de bevalling kan hier in bijdragen.
 4. misschien ontvang je een persoongebonden budget (PGB) wat je kunt aanspreken in overleg met je werkgever.
 5. bijzonder bijstand. In bijzondere situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen. dit kan bijvoorbeeld als je een inkomen hebt op bijstandsniveau. voor meer informatie kijk op: www.rechtopbijzonderebijstand.nl
 6. als zzper zijn de kosten voor coaching aftrekbaar.
Je kunt mij tussen door altijd mailen en bellen als je daar behoefte aan hebt. De prijzen wordt gehanteerd vanuit de NBvD ( Nederlandse vereniging van doulas). Mocht je daar niet mee uit de voeten kunnen laat je niet weerhouden we kunnen altijd samen bespreken wat andere opties zijn want in principe vind ik dat elke vrouw recht heeft op een doula.
Verder heb je de optie om bij andere vrouwen te informeren hoe zij de doula hebben ervaren, en je kunt op de blog een aantal bevallingsverhalen met mij als doula lezen. Ik werk veel in het AMC waar ik regelmatig als doula ingezet wordt. Als je wilt mailen doe dan altijd onder subject: doulasupport.


Sunday, November 14, 2010

Michelle


Hallo Catharina,

Hierbij mijn bevallingsverhaal……………

Op maandag 30 augustus zaten Henk en ik voor de derde keer binnen een week in het AMC bij de gynaecoloog. Ik werd helemaal dol van de jeuk op armen en rug, sliep hierdoor al weken niet, de oorzaak was hoogst waarschijnlijk zwangerschapscholestase. Er was al eerder voorzichtig over inleiden van de bevalling gesproken, dus toen de arts in samenspraak met ons de beslissing nam, kwam het niet geheel uit de lucht vallen. Wel was het schrikken (en opluchting) dat we al de volgende dag mochten komen. Einde jeuk en ellende in zicht en we verheugden ons enorm op ons babymeisje!

Snel van alles regelen; Levi onder de pannen, Duplo trein voor hem ophalen, laatste voorbereidingen m.b.t. tas en kamertje en dan maar proberen te slapen.
's Morgens om 7 uur waren Henk en ik in het AMC, we waren er klaar voor.
Eerst aan de ECG, met baby alles in orde, toen vliezen breken en wachten op wat er komen gaat.
Rond 11 uur was er nog weinig aan de hand, een verdwaalde wee, maar nog geen baby in aantocht.

De verloskundigen en verpleging waren super lief en hielden alles goed in de gaten. Rond twaalf uur werd ik aan het infuus gelegd en weer was het afwachten.
Ik was erg blij toen er 'beweging' in mijn buik zat. Al vrij snel kwamen de weeën op gang en niet veel later waren ze erg regelmatig en moest ik al moeite doen om ze weg te zuchten. De verpleging kwam al vaak om de hoek kijken, zagen dat de weeën goed op gang waren, maar zagen ook dat ik nog heel relaxed en flink was.

Toen om half 3 de verloskundige kwam kijken, kon ze ons vertellen dat ik al 4 cm ontsluiting had.... viel niet mee en niet tegen... 'Over twee uurtjes kom ik weer bij je kijken' zei ze. Ze was de deur uit en ik vroeg aan Henk hoe laat het was en bedacht me dat ze dan pas om half 5 weer kwam. Tegelijkertijd veranderde de weg te puffen weeën in hele heftige en ik had zelfs al persdrang.
Hoe kan ik dit nog twee uur volhouden, dacht ik. Henk moest in actie komen (hij blij dat hij ook iets kon doen), hij moest er NU iemand bij halen, want dit hield ik niet vol, dan toch maar pijnbestrijding, al had ik me voorgenomen dit pas in uiterste nood te zeggen.

Al snel kwamen de dames bij me kijken en ze zagen dat ik inderdaad heel 'anders' was dan zojuist. Opeens had ik ook al 6 cm ontsluiting, het ging heel hard. De heftigheid van de bevalling was zo overweldigend, ik zag het echt niet meer zitten, kon dit niet. Maar ook besefte ik me maar al te goed dat het niet te vermijden was en dat ik mijn dochter gauw vast zou kunnen houden.
Er werd snel overlegd; voor pijnbestrijding was niet genoeg tijd en had de nadelige bijwerkingen, ik raakte in paniek, ze besloten Catharina erbij te halen.
En zo kreeg ik de o zo welkome hulp.

Toen je aan mijn bed verscheen zag ik een hele rustige en zekere vrouw, die overtuigd was van wat ze deed en vastberaden was mij door deze hel te slepen. Je begon mij te laten ontspannen door te masseren en instrueerde Henk hetzelfde te doen. Wanneer er weer een wee kwam zuchtte en pufte je mee, zelf had ik geen idee meer wat ik doen moest en ik had door jou een enorme houvast. Ik zag opeens dat mijn handen paars waren en voelde me duizelig, weer raakte ik in paniek, maar jij wist dat dit hyperventilatie was en stelde gerust.
Op tv zie je van die heftige bevallingen en omdat ik al eens 'rustig' bevallen was, vond ik dat maar vreemd om te zien... tot nu. Wat een geweld en wat deed ik raar zeg. Gelukkig stond 'mijn coach' naast me en hielp iedere wee op te vangen, vond mij niet raar en het belangrijkste; je hield de touwtjes in handen.
Oh ja, ook de natte washandjes en slokjes water werden aangereikt, maakte het allemaal een stuk dragelijker.

Op het moment dat ik volledige ontsluiting had, nam de verloskundige op een heel natuurlijke manier de regie van je over. Zij konden zien wanneer ik moest puffen of persen en jij bleef meezuchten en aanmoedigen. En toen was ze er, om 16.19 uur, onze Sharai Esmee. Met een pimpelpaars hoofdje kwam ze ter wereld, ze deed het!!
We hadden het doorstaan, dit doe ik nooit meer!

Wel raar als je je bedenkt dat tijdens een bevalling, wat eigenlijk iets heel intiems is, er opeens een vreemde dame aan je bed staat, die ook nog eens binnen 'no time' de belangrijkste rol van alle aanwezigen in de kamer op zich neemt. Maar vooral, wat was ik enorm blij dat je er was!! Wat fijn dat je de regie in handen nam, stimuleerde, masseerde, geruststelde, aanmoedigde, coachte.

Ik hoop dat ik me later nog netjes aan je heb voorgesteld, dat ik je heb laten weten dat je een reuze coach bent.
En wat enorm lief dat je niet alleen tijdens de bevalling geweldig was, maar ook daarna.

Vandaag is Sharai alweer 2 weken oud en pas sinds 5 dagen thuis. Ondertussen is er zo veel met haar gebeurd dat ik nauwelijks tijd had om aan de bevalling terug te denken, alleen maar met Sharai (en Levi natuurlijk) bezig was. Nu het goed gaat en het genieten begonnen is, begint ook het terugdenken aan 'de dag'. Ik ben ervan overtuigd dat bevallen met coach voor vele vrouwen een uitkomst is. Dit hoor je niet alleen te hoeven doen en gelukkig was ik een van de gelukkigen met jou aan mijn zijde!!

Wanneer je tijd hebt, ben je van harte welkom om van Sharai te komen genieten.
Veel liefs,

MichelleWater Birth